تاریخچه زبان ارمنی

تاریخچه زبان ارمنی

در این مقاله به بررسی تاریخچه زبان ارمنی می پردازیم و در عین حال سعی می کنیم به ارتباط میان زبان ارمنی و فارسی بپردازیم. در ادامه سعی می شود تا به سوال های زیر پاسخ داده شود:

تاریخچه زبان ارمنی چیست؟

همانندی واژگانی زبانهای ایرانی و ارمنی چگونه است؟

ارتباط  زبان ارمنی با زبانهای ایرانی به چه ترتیبی است؟

ارتباط  زبان ارمنی با زبانهای ایرانی
ارتباط  زبان ارمنی با زبانهای ایرانی

تاریخچه زبان ارمنی

زبان ارمنی یکی از  ریشه های زبان هندی و اروپایی می باشد که در ناحیه ی اصلی قفقاز و خصوصا در کشورهایی که ارمنی ها بیشترین مهاجرت و سکونت را داشتند مانند ارمنستانو آرتساخ  و سایر مناطق دیگر به آن صحبت می‌کنند.

ارمنی ها تا آخر چهارمین قرن پس از میلاد مسیح از حروف و رسم نوشتار یونانی را مورد  استفاده میداند.

به همین جهت ادبیات و تاریخ ارمنی ها با حروف و ساختار زبانی  غیر از ارمنی نوشته می‌شود. بعد از علنی شدن دین مسیحت در این کشور به گرودین ساکنان آن به دین مسیحی ، به این دلیل که انجیل که همان کتاب مقدس مسیحی ها می باشد با زبان های یونانی و سربانی نوشته شده بود، در جشن ها و برنامه های مذهبی کشیش ها نیز به زبان های یاد شدشه سخن می گفتند. چندی از کشیش ها انجیل  را در زمان مراسم با زبان ارمنی تحلیل و ترجمه می‌کردند و برای کسانی که به کلیسا آمده اند می خواندند

تاریخچه زبان ارمنی
تاریخچه زبان ارمنی

همانندی واژگانی زبانهای ایرانی و ارمنی

همانندی های واژگانی زبانهای ایرانی و ارمنی بسیار است، تا آنجا که روزگاری زبان شناسان زبان ارمنی را شاخه ای از زبانهای ایرانی محسوب می کردند. این قرابت زبانی معلول چند واقعیت است. خاستگاه مشترک هند و اروپایی، وام گیری های این زبان ها از یکدیگر (واژه ها و تكواژها) و ورود عناصری از زبانهای دیگر به این زبان های شناخت بهتر هریک از زبانهای مرتبط با یکدیگر به شناخت بهتر زبان دیگر می انجامد و تألیف فرهنگ های ریشه شناختی گامی است در جهت رسیدن به این هدف .

همانندی واژگانی زبانهای ایرانی و ارمنی
همانندی واژگانی زبانهای ایرانی و ارمنی

نخستین اثر در جهت یافتن منشأ واژه های همسان در زبان ارمنی و زبان فارسی

نخستین اثری که در جهت یافتن منشأ واژه های همسان در زبان ارمنی و زبان فارسی به عنوان نماینده شاخص زبان های ایرانی دارای ارزش علمی است فهرستی از کلمات مشترک و همانند در این دو زبان است که به فرهنگ فارسی – ارمنی تورک، درهوانسیان را ه. دیرزیان از فرهنگ یاد شده استخراج کرده و شامل بیش از ۴۳۰ کلمه ارمنی است.

بررسی رابطه زبان ارمنی با زبانهای ایرانی

از ظهور زبان شناسی تاریخی – تطبیقی تاکنون، زبان شناسان ارمنی نیز در کنار زبان شناسان دیگر به تحقیق در زمینه رابطه زبان ارمنی با زبانهای ایرانی پرداخته اند. در اینجا باید مخصوصأ از کسانی چون ه. أجاریان (یا آچاریان)، گ. نالبانديان (نعلبندیان)، . آقایان، گ. جاهرکیان، لي. هوانسیان و گ. آساطوریان یاد کرد. آثار زبان شناسان ارمنی در ایران چندان شناخته شده نیستند بلکه باید گفت اکثر آنها کاملا ناشناخته اند، در حالی که مفصل ترین و بسیاری از جدیدترین کارهای پژوهشی در باب مناسبات زبانهای ایرانی و ارمنی را نامبردگان و دیگر زبان شناسان ارمنی پدید آورده اند. بیان تاریخچه پژوهش های زبان شناسان ارمنی مجالی دیگر می خواهد و آنچه در این مختصر می آید اشاره ای است برای آنان که، در جستجوی علم، سرچشمه ها را می جویند.

زبان شناسی جدید در ایران

در ایران، زبان شناسی جدید و از جمله پژوهش های تاریخی و ریشه شناسی علمي واژه ها و تکواژهای زبانهای ایرانی سابقه طولانی ندارد و طبعة آثار درخور اعتنایی که در آنها مشترکات زبانهای ایرانی و ارمنی معرفی و احیانا بررسی شده باشد انگشت شمار است. در این میان، فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی (پس از این مختصرأ: فرهنگ) تألیف دکتر محمدحسن دوست از حيث حجم و کثرت مطالب، منابع مورد استفاده و روش ارائه داده ها جایگاه ویژه ای دارد و خواننده را به دقت، تأمل، نقد و استفاده بیشتر فرا می خواند.

درک ارتباطات فکری و شیودی ترکیب واژگان با معادل های آنان در زبان مادری مشابه است؛ مثلا بسیاری از کلمات مرکب، در ارمنی، به ویژه در گویشها، از نظر ساخت، با معادل های فارسی،

هم خوانی بسیار نزدیک دارند که احتمالا مشروط به ترجمه تحت اللفظی آنان از فارسی است

یا شاید به طور موازی، در زبان ارمنی به وجود آمده اند که دانستن این امر، در آموزش، اهمیتی ندارد. این گونه لغات را در زبان شناسی، «کالک» (calque) می نامند؛ مثلا آبرو = ارمنی eresijur، به معنی «حیا، شرم» (تحت اللفظی: آبرو). چنان که اشاره شد، در گویش های ارمنی، کلمه ی abur نیز موجود است.

شیوه ی ساخت فعل های مرکب با عناصر فعلی

زبان ارمنی در شیوه ی ساخت فعل های مرکب با عناصر فعلی «کران»، «دادن»، «کشیدن» ، « آوردن»، «دیدن»، «یافتن» و «شدن») شباهت بسیار به زبان فارسی دارد که این امر هم می تواند در آموزش زبان فارسی به دانشجویان ارمنی مفید باشد و باید از این نکته در تدریس بهره برد.

ساخت لغوی اصطلاحات فارسی و ترکیبات اصطلاحی و حتی کلمات مرکب نیز شباهت چشم گیری با معادل های ارمنی دارند و اشاره به این پدیده، هنگام تدریس، درصد یاد آوری زبان آموزان را بالا می برد

“Seriously one of the easiest and most feature rich themes I have ever come across. Must have for any web designer.”

Jesse Molinsky , CEO , WP Design

Standard

For Home Businesses and Solopreneurs
$ 25 per month paid annually
  •  

Pro

For Small Businesses and Professional Marketers
$ 55 per month paid annually
  •  

Advanced

For Marketing Teams and Agencies
$ 125 per month paid annually
  •  

9,024,448 community members  ,  2,459,792 items for sale